Sberbank Telebank
06 40 41 42 43

Bankbiztonsági üzemeltetési és beruházási munkatárs

Főbb feladatok

 • Pontosan meghatározott szolgáltatói körben szervezi a Bank hatályos biztosítási szerződéssel összhangban álló fizikai és elektronikai védelmét, biztonsági beruházásait, biztosítja a vonatkozó hatósági előírások, engedélyek meglétét, koordinálja a javítás-karbantartási munkákat
 • Közvetlen kapcsolatot tart a hatáskörébe rendelt biztonsági szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokkal, ellenőrzi tevékenységüket, szükséges esetben szerződésmódosítást kezdeményez
 • Közreműködik a Bank Biztonsági Szabályzatának kidolgozásában
 • Szervezi, koordinálja, illetve végrehajtja a banki dolgozók általános, hatáskörbe rendelt biztonsági oktatását, továbbképzését
 • Közreműködik a Bank sérelmére elkövetett bűncselekmények belső vizsgálatában, hivatalos szervek felderítő munkájának támogatásában, rendelkezésre álló képanyagok átadásában
 • Elkészíti az ellenőrzési és jogszabályi megfeleléssel összhangban álló éves bankbiztonsági költségtervet, folyamatosan figyelemmel kíséri a tényleges biztonsági költségfelhasználás alakulását
 • Előkészíti, egyezteti, jóváhagyatja a bankbiztonsági és banktechnikai szolgáltatók tender anyagait
 • Egyezteti, jóváhagyatja, nyilvántartja a kivitelezési tervdokumentációkat és biztonsági szolgáltatási szerződéseket
 • Kapcsolatot tart a tűz-és munkavédelmi felelőssel, tevékenységét ellenőrzi, igazolja, feladat végrehajtását szükség szerint koordinálja
 • Végzi a beléptető kártyák kiadását, a hozzá tartozó kulcsfelvételi jogosultságok beállítását, kapcsolatos nyilvántartás vezetését, a beléptető rendszer zavartalan üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását, szükség szerinti kapcsolattartást a szolgáltatóval
 • A bankbiztonsági tevékenységgel összefüggésben nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket, értékelés-elemzéseket végez, biztonsági tájékoztatót készít, javaslatokat tesz, ellenőrzési szempontrendszert dolgoz ki a preventív intézkedések meghozatalára
 • Az előírások szerint biztosítja a banki objektumok biztonságtechnikai dokumentációit, vezeti a bankfiókokra lebontott biztonságtechnikai eszköznyilvántartásokat és ezen eszközök hatályos MABISZ tanúsítványait
 • Vezeti a leszerelt, elavult biztonságtechnikai eszközök nyilvántartását, intézi azok tárolását, selejtezését, lehetőség szerinti értékesítését
 • Felügyeli és ellenőrzi a bankbiztonsági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó iratok, adatok, adathordozók kezelési, tárolási, selejtezési rendjét
 • Hatáskörébe utalt esetekben előterjesztéseket, jelentéseket, értékelő-elemző anyagokat, szabályzatokat készít
 • Kezeli a rendkívüli eseményeket

Munkakör betöltésének feltételei

 • Műszaki, biztonságtechnikai mérnöki felsőfokú végzettség
 • 3 év biztonsági területen szerzett tapasztalat
 • Monotonitás tűrése
 • Ellenőri szermlélet és magatartás, értékelő-elemző képesség
 • Pontosság, alaposság, megbízhatóság, titoktartás
 • Felhasználói szintű számítástechnikai szoftver-ismeret (World, Excel,Internet)
 • "B" kategóriás jogosítvány

Állás adatai

Állás azonosító: 1251
Pozíció pontos megnevezés: Bankbiztonsági üzemeltetési és beruházási munkatárs
Munkavégzés helye: Budapest
Szakterület: Compliance és Bankbiztonság
Szerződés típusa: Határozatlan idejű
Napi munkaidő: Teljes munkaidőben
Jelentkezési határidő: 2017.09.30.
Ossza meg vagy mentse el a kedvencei közé ezt az állást: Bankbiztonsági üzemeltetési és beruházási munkatárs