Adatvédelem

Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció során megadott személyes adataimat a Sberbank az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően munkaviszony létrejöttéig, illetve egyéb értelmű rendelkezésemig kezelje.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a megadott személyes adataimnak megfelelő, jövőbeni állásajánlatairól a megadott elérhetőségeimen értesítsen. Az adatok harmadik személyeknek történő továbbítása, illetve nyilvánosságra hozatala kizárt. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezeléséről a kapcsolat menüponton keresztül bármikor tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem azok helyesbítését, törlését és zárolását, valamint, hogy a Sberbank által kért adatok a fent megjelölt célhoz elengedhetetlenek.

Tudomásul veszem, hogy a fent meghatározott cél elérése érdekében az adatszolgáltatás önkéntes, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Sberbank a birtokában lévő egyéb adatokkal a jelen nyilatkozat kapcsán felvett adataimat összekapcsolja.

A Sberbank ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a Sberbank munkavállalói, alkalmazottai ismerhetik meg, továbbá a Nexum Magyarország Kft, mint adatkezelő hozzáférhet, így az adatok részére továbbításra kerülnek, valamint, hogy a 2011. évi CXII. törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, valamint jogai megsértése esetén bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve kártérítést követelhet.

Hozzájárulásom megadásával kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit ismerem illetve a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem.